Blog Image

LilleGull Tøybleier

LilleGull Tøybleier

Bloggen til Lillegull

Toll og Mva

Linker Posted on Sat, January 26, 2013 05:03:04

Hentet fra http://www.tollgrensa.no/index.html sin side:

Hva er mva?

Mva = merverdiavgift. (I engelskspråklige land: VAT)
I Norge ( 2012) er den generelle satsen for
merverdiavgift 25 % , for næringsmidler er den 15 %, og for bl.a.
persontransport, hotellovernattinger og kinobilletter 8 %.
Merverdiavgiften utgjør en betydelig del av den norske
statens inntekter. I 2009 utgjør merverdiavgiften 21 % av det
offentliges totale skatteinntekter og 7,8% av BNP (Kilde Wikipedia)

Hva betyr mva for en butikk?:
Butikker regner varens utsalgspris (prisen du betaler) slik:

+ Varens produksjonskostnad eller innkjøpspris
+ Kostnad innførselstoll (se forklart under)
+ Avanse/fortjeneste (som skal dekke lønninger mm)
+ 25% mva (som betales inn til staten)
= Prisen du betaler.

Mva er altså ikke noe butikken tjener på. Disse pengene betales inn til staten annenhver måned.
Du kan lese mer om mva ved å klikke HER


Hva er toll?

Toll er skatt på vareflommen over en landegrense.
Butikken du handler i må betale innførselstoll på en
del varer (f.eks. tekstilvarer/klær/mat mm), noe som selvsagt har
innvirkning på prisen du må betale for en vare i butikken.

Varer du kjøper i norske butikker er altså allerede fortollet av butikkens eiere.
Om du som privatperson velger å kjøpe varer fra en
utenlandsk nettbutikk må du betale toll ved innførsel, dersom varen du
bestiller er av tollpliktig type.

Les mer om toll ved å klikke HER (Wikipedia)

Når butikker infortoller varer har det vist seg at
hvorvidt det ilegges import-toll eller ikke avhenger av hvem som
fortoller inn varen (transportør), slik at det faktisk ikke er gitt at
alle butikker engang betaler likt i tollavgifter på import av like
varer. Dette er også et godt argument for å fjerne tollen i sin helhet
på alle typer produkter som ikke produseres i Norge.

Hva menes med begrepet tollgrensa?
I 1975 ble det innført en tollgrense. Det betyr at om
man kjøper varer fra utlandet for under et visst beløp (pr 2013: kr
200,-) kan man slippe å betale både mva og toll.
Dette er altså en gavepakke til forbrukerne som kan
heve lønn etter norsk standard men handle fra lavkostland.
Norske butikker må fremdeles legge på tollkostnad og
mva før de priser sine varer, også på varesalg under kr 200,-

Handelen i 1975 og handelen i 2013 kan selvsagt ikke
sammenlignes. For norske butikker er konkurransen fra utlandet merkbart
større og stadig økende. Tollgrensa har eksistert for å gjøre det mulig
for norske butikker (som driver fra norge med arbeidstakere som skatter
til Norge) å konkurrere med de utenlandske butikkene.

Det kan kanskje virke rart men når politikerne har
pratet om tollgrensa har de hittil (2012) ment grensen for BÅDE toll OG
mva ved innførsel.
Dette er det mange næringsdrivende som ikke har vært klar over og dermed reagerer kraftig på.
Enten bør politikerne omtale grensa som “toll og
mva-grensa” slik at alle er klar over hva de mener, eller behandle disse
hver for seg.
Å behandle de hver for seg er nok den mest logiske løsningen.

Det er tollen som er grunnlaget for Postens
tollgebyrer som så mange forbrukere reagerer på når de netthandler fra
utlandet.
At man blander inn mva i begrepet kan altså virke
forvirrende. Be gjerne politikerne definere dette om dere diskuterer
tollgrensa.

Skal du netthandle fra utlandet bør du også sjekke om
butikken selger uten VAT/MVA slik at du kun betaler mva ved innførsel
til Norge. Dette er helt klart blitt mer og mer vanlig.

Norske næringsdrivende er ikke imot konkurranse fra
utlandet men mener konkurransen må være på tilnærmet like vilkår.
Tollgrensa må bestemmes i lys av konkurransesituasjonen i 2013, ikke
1975.
Vi er avhengig av å beholde varehandelens arbeidsplasser også i fremtiden.


Vil du ha billigere varer i Norge?

Det vil vel alle. Og butikkeiere vil også gjerne selge
deg varer billigst mulig samtidig som de vil gi sine ansatte riktig
lønn og ellers kunne betale alt av utgifter og skatter.
Om politikerne øker tollgrensa til
f.eks. kr 1000,-, ville da norske butikker også kunne selge varer toll
og mva-fritt så lenge forbrukeren handler for mindre enn kr 1250,-?
(prisen er da 1000 + mva)
Nei, det er vel vanskelig å se for seg at et slikt system vil fungere…

Det politikerne imidlertid kan se på (som er med på å øke de norske prisene) er:
– Innførselstoll på f.eks tekstiler (hvem beskytter de
egentlig når også “helnorske” merker som f.eks. Moods of Norway
produserer i fabrikker i utlandet?)
– Arbeidsgiveravgiften.
– Mva-satsen på 25%, kan den reduseres?
– Se nærmere på transportørenes rolle. Hvordan kan det
koste like mye å frakte en pakke fra Ålesund til Stavanger som fra
Newcastle/England til Ålesund?
Disse punktene er med å bidra til at norske butikker sliter med å konkurrere med utenlandske.

Et eksempel:

En butikk som importerer dette kostymet for videresalg
må betale 10,7 % toll til staten ved innførsel, da dette klassifiseres
som klær.
Det er slik vi får norske prisnivå.
Er dette et klesplagg? Og hvorfor skal dette
innfortolles når det ikke finnes en eneste systue i hele norge som
produserer kostymer av typen “masseproduksjon”? Hvem er det som tjener
på en slik innfortolling av varer? De norske butikkene er det i alle
fall ikke, da dette selvsagt gjør det vanskeligere å konkurrere mot
utenlandske butikker/nettbutikker.
Hvordan skal norske butikker (arbeidsplasser) kunne konkurrere og overleve når de motarbeides av staten?
Frakt: Avhengig av distanse (fraktselskapene deler
landet inn i soner) vil det koste ca mellom kr 95,- og kr 140,- å frakte
dette fra butikk til forbruker innen Norge.

Er toll og mva-grensa til hinder for norske forbrukere?
Dagens grense ser ikke ut til å være noe stort hinder
for kjøp av varer over landegrensene (se undersøkelser under som viser
at nordmenn handler mer utelands enn noen andre i norden). Netthandelen
øker jevnlig.
Med det omfang netthandelen i dag er det viktig at mvagrensa
enten beholdes på kr 200,- eller fjernes helt slik at man må betale mva
fra første krone, for å unngå å gi fordeler til utenlandske
nettbutikker.
Grensen for å betale toll derimot… Hva med å fjerne
toll på alt som ikke skjermer norsk produksjon (jordbruk)?
Er det noe forbrukeren ville vinne på så er det
nettopp det, å fjerne tollen. Fjerning av tollen vil også kunne gi flere
norske butikker en mulighet til å konkurrere med de utenlandske.

Allerede i dag er det en rekke nettbutikker som har
sine lager og ansatte i f.eks. Sverige og kun har et ordrekontor i
Norge.
Vi må beholde norske arbeidsplasser innen varehandelen.
Det må ikke være et mål i seg selv at nordmenn skal
sitte i rike Norge med sine høye lønninger og bruke pengene i andre
land. Det er ikke det norske samfunnet tjent med.
Dessverre har en del partier kastet seg på denne
“mye-vil-ha-mer”-holdningen for å skaffe seg billige stemmer til valget.

Spør man en forbruker om han/hun vil ha noe billigst mulig er ikke svaret vanskelig å gjette seg frem til.

Konsekvenser av en økning av grensen ville blitt
vesentlig større i 2012 enn da verdigrensen ble innført i 1975.

Det er selvsagt ikke slik at norsk næringsliv skal
beskyttes mot enhver konkurranse. Konkurransen må imidlertid skje på
tilnærmet like vilkår.

Det gjelder ikke bare for ordinære butikker, men også
for norske nettbutikker. Kan eksempelvis kontaktlinser kjøpes
avgiftsfritt fra en nettbutikk i Sverige, er det ikke vanskelig å forstå
at kundene velger dette, istedenfor å kjøpe disse fra en norsk
nettbutikk som må selge linsene med 25%. merverdiavgift.
Hvis eksempelvis store norske firmaer kan spare kunden
for 25% merverdiavgift ved å flytte sin virksomhet over grensen vil
dette kunne føre til utflagging av norske bedrifter og arbeidsplasser.
Andre småbedrifter som ikke har mulighet til utflytting kan bli tvunget
til å nedbemanne og i verste fall avvikle.

En økning av netthandelen er en positiv utvikling, men
det er viktig at dette skjer på like konkurranseforhold for de ulike
aktørene. Grenseprosedyrene fører nok til at det kan synes noe mer
belastende å kjøpe varer fra utlandet. Dette bør imidlertid ikke løses
ved særskilte avgiftsfritak. Poenget med å legge forholdene best mulig
til rette for handel over internett kan jo ikke være at disse varene
skal gis toll- og avgiftsfrihet i en slik utstrekning at det innebærer
en diskriminering av egne næringsdrivende.

Samtidig er det viktig at det jobbes for å etablere
systemer for tollbehandling (eller fjerne tollen) som sikrer at kjøp fra
utlandet kan skje på en mest mulig smidig og kostnadseffektiv måte. Og
da kommer vi til det så mange av dere forbrukere reagerer på, nemlig
transportørens (i de fleste tilfeller Postens) tollgebyrer:
Disse kan du lese mer om ved å klikke HER og vil du se Postens satser finner du de ved å klikke HER
Vi utfordrer politikerne til å se nærmere på dette da det er her skoen trykker for forbrukerne.

Politiker:
Når forbrukerne klager over tollgebyrer og toll,
hvorfor blander dere da sammen toll og mva og vil gi de en gavepakke på
både toll og mva-fritt kjøp? Norske næringsdrivende forventer at dere
ikke diskuterer toll og mva-grensa men heller tollgrensa og mva-grensa
hver for seg.

Netthandel
“Konsumenterna i Norge är klart mest aktiva i Norden med
att handla varor från andra länder på nätet. 14 procent i
Norge anger att de e-handlar från utlandet minst en gång
per månad. Det kan jämföras med två procent i Sverige,
tre i Finland och åtta i Danmark. Kilde Posten.se For å lese hele undersøkelsen (2011) klikk HER
Til de som mener norske butikker/nettbutikker bør se
mulighetene i “det åpne marked”. Se på side 21 i undersøkelsen. Hvorfor
går det ingen piler inn i Norge?
Svaret er at norge er et høykostland og dermed blir varene og ikke minst frakten dyrere.
Skal norske butikker/nettbutikker underbetale sine
ansatte? Hvordan skal varene fraktes billig når man er avhengig av
transportørenes (ofte postens) soneinndeling av landet og volumberegning
om til kilo?
Skal butikkene heller tvinges til å flytte driften ut
av Norge og til en land det er billigere å drive fra? Hva med de som da
mister jobbene sine?

En tilsvarende netthandel-undersøkelse kan du lese ved å klikke HER
Verdt å merke seg:
“Norrmän e-handlar billigt utomlands.
Mest utbredda är utlandsköpen i Norge. Där har drygt
hälften av de e-handlande konsumenterna köpt varor från utlandet under
det senaste året. En möjlig förklaring till detta är det höga
kostnadsläget i Norge, i kombination
med att få riktigt stora e-handelsaktörer är
etablerade på den norska marknaden”.

og:
“Noterbart är att allt fler nordbor e-handlar direkt från Kina. Drygt en
av tio (13 %) har köpt varor därifrån under det senaste året”

Andre undersøkelser viser at når Kina internasjonalt
lanserer sin utfordrer til Ebay, Amazon o.l. kommer de til å ta
storeslem. De har som mål å være størst i 2015 og det når de nok, om
ikke før.

Det er vel greit å forvente at norske politikere tar
alle disse netthandel-utfordringen på alvor slik at vi beholder norske
arbeidsplasser? Eller skal man ikke kunne drive varehandel fra Norge?
En del norske politikere har dessuten hengt seg opp i
elektronikk når de diskuterer netthandel. Da har dere mye å lære
politikere! Diskusjonen er kommet langt forbi prisen på en cd-plate.
Netthandelsuniverset er stort, og særdeles mye større enn musikk og
elektronikkbransjen!

Forbrukerrådet:
Noen argumenterer med at forbrukerrådet har tatt til
orde for å heve tollgrensen (i 2006). Men er det virkelig en positiv
ting for forbrukerne at norske arbeidsplasser og norske butikker legges
ned? Er ikke det en noe ensporet tankegang?
Undersøkelsene over viser jo at nordmenn netthandler mer enn andre.

Jevnlig dukker det opp avisartikler (og da gjerne
intervju av en frp-politiker) med titler som “fremdeles dyrt å
netthandle” o.l.
Da lurer vi på: Hvorfor dukker det ikke opp
tilsvarende artikler med titler som: “fremdeles dyrt å handle i norske
butikker” o.l?
For det er jo det som er hele kjerna: Norske butikker MÅ legge på 25% mva. Det har regjeringen bestemt.

Og har egentlig forbrukerrådet ment BÅDE mva og toll-fritak når de har uttalt seg?
Det er en vanlig misforståelse at man betaler mva i
både landet man handler i og landet man importerer til. Det har kanskje
vært slik før men flere og flere utenlandske nettbutikker selger nå
varer VAT/MVA-fritt ved utførsel. Her er utviklingen ganske tydelig og
det er vel på vei til å bli en standard. Situasjonen i 2006 og 2013 kan
heller ikke sammenlignes.

Domenenavn:
Norskregistrerte firma kan kjøpe .no – domener.
Siden Norge ikke har vært medlem av EU har ikke norske bedrifter hatt mulighet til å kjøpe .eu – domener.
Dette vil være en stor utfordring for norske nettbutikker
dersom det åpnes for “fri-handel” mellom Norge og våre naboland da en
del norske firma har samme navn som f.eks. svenske, danske osv uten at
de har felles eierinteresser. Hvordan tenker politikerne å løse dette
for å sikre de norske butikkenes interessert? Skal det være ulovlig å
reklamere for en .eu-adresse i Norge? Det er jo regjeringen som er
ansvarlig for at norske butikker/nettbutikker ikke har hatt denne
muligheten.

Er det så viktig å beholde norske butikker/bedrifter?
Ta et eksempel: Den lille butikken på hjørnet ditt som selger klær for kr. 2 million i året og har to ansatte.
Dette lille firmaet bidrar med lønn til to mennesker
+ betaler inn arbeidsgiveravgift til staten
+ skatter for et overskudd
+ betaler inn toll (ca 10,7% av varenes kostnad ved innkjøp)
+ betaler inn mva-differansen mellom utgående/inngående mva.
Dette lille firmaet bidrar altså med en del hundretusener
til staten i tillegg til arbeidsplassene. Så butikken er viktig å
beholde.
Hvorfor virker det da som å være en besettelse for enkelt
politikere å favorisere utenlandske
nettbutikker/butikker/arbeidsplasser? Er det kun for å sanke enkle
stemmer?

Politiker:
Du skal være med på å styre landet. Da må du ikke selge
deg for billige stemmer. Norske arbeidsplasser stoler på at dere tar
dette alvorlig.
Mens forbrukerne kan tillate seg å leve etter “enhver er
seg selv nærmest”-ordtaket må norsk næringsliv kunne stole på at dere
tar ansvar for Norge og norske arbeidsplasser.

Godt VALGÅR i 2013!Handlaga

Linker Posted on Fri, April 01, 2011 03:00:10

LINK

Forskjellig håndarbeidsmileyMamsemums hjemmesydde bleier

Linker Posted on Fri, April 01, 2011 02:56:59

Syr de nydeligste formsydde bleiene!

LINKNates Hobbybod

Linker Posted on Fri, April 01, 2011 02:53:54

Dame som syr kjempefine fleece sperrelag og bleiesmiley

LINK